pravda.sk

Pravda.sk

www.pravda.sk - správy ktorým môžete veriť. Prehľad aktuálnych správ a udalostí online. Z domova, zo zahraničia, politika, šport, Slovensko, Česko, Európska únia.

Updated 174 days, 3 hours, 25 minutes Ago Update

Domain Traffic Graph

Daily Rank

Daily Rank pravda.sk

Daily PageViews

Daily PageViews pravda.sk

Unique Visitors

Unique Visitors pravda.sk

Magestic Backlinks

Magestic Backlinks aro-schatzkammer.de

Site info

Domain: pravda.sk
Length : 6 characters
sitesview: View pravda.sk in sitesview
Keywords: správy | spravodajstvo | politika | Pravda | denník | Slovensko | Česko | udalosti | aktuality | internet | Bratislava | šport | auto | blog | flog | fotoblog | hokej | futbal | tenis |
Length : 147 characters
Number : 19 keywords
Estimate Visitor per Day: 0 - 0
Speed site: 1.382 Seconds
Charset: utf-8
WOT: 77

Site contact info

Google Analytic UA-157766

Site Technical info

Web server : nginx/1.0.5
IP Address : 217.67.31.48

Site Seo

Tag :
H1 H2 H3 H4 H5
0 0 0 0 0
Image : You have 136 images on this website.
Frame : No
Flash : You have No flash on this website.
Size : 176,047 characters
Meta Description : Yes
Meta Keyword : Yes