pravda.sk

Pravda.sk

www.pravda.sk - správy ktorým môžete veriť. Prehľad aktuálnych správ a udalostí online. Z domova, zo zahraničia, politika, šport, Slovensko, Česko, Európska únia.

Updated 117 days, 14 hours, 13 minutes Ago Update

Domain Traffic Graph

Daily Rank

Daily Rank pravda.sk

Daily PageViews

Daily PageViews pravda.sk

Unique Visitors

Unique Visitors pravda.sk

Magestic Backlinks

Magestic Backlinks aro-schatzkammer.de

Site info

Domain: pravda.sk
Length : 6 characters
sitesview: View pravda.sk in sitesview
Keywords: správy | spravodajstvo | politika | Pravda | denník | Slovensko | Česko | udalosti | aktuality | internet | Bratislava | šport | auto | blog | flog | fotoblog | hokej | futbal | tenis |
Length : 147 characters
Number : 19 keywords
Estimate Visitor per Day: 0 - 0
Speed site: 1.382 Seconds
Charset: utf-8
WOT: 77

Site contact info

Google Analytic UA-157766

Site Technical info

Web server : nginx/1.0.5
IP Address : 217.67.31.48

Site Seo

Tag :
H1 H2 H3 H4 H5
0 0 0 0 0
Image : You have 136 images on this website.
Frame : No
Flash : You have No flash on this website.
Size : 176,047 characters
Meta Description : Yes
Meta Keyword : Yes