ngngtu.blogspot.com

saurieng

saurieng Riêng tư vừa đủ... Apr 21, 2014 Xứ sương Tản văn  Em kể hôm cưới sương mù cũng nhiều như chiều nay, đón dâu từ bãi sông lên đến nhà trai, đoàn người ướt rượt. Cả xóm coi đám cưới em là cổ tích, Lọ Lem không cha - cư dân trôi nổi của ...

Updated 207 days, 22 hours, 59 minutes Ago Update

Domain Traffic Graph

Daily Rank

Daily Rank ngngtu.blogspot.com

Daily PageViews

Daily PageViews ngngtu.blogspot.com

Unique Visitors

Unique Visitors ngngtu.blogspot.com

Magestic Backlinks

Magestic Backlinks aro-schatzkammer.de

Site info

Domain: ngngtu.blogspot.com
Length : 15 characters
sitesview: View ngngtu.blogspot.com in sitesview
Estimate Visitor per Day: 0 - 0
Speed site: 0.201 Seconds
Domain Age: 13 yrs 9 months.
Charset: UTF-8
WOT: 57

Site contact info

Site Technical info

Web server : GSE
IP Address : 173.194.34.139
More detail whois ngngtu.blogspot.com

Results for blogspot.com:

Whois Server Version 2.0

Domain names in the .com and .net domains can now be registered
with many different competing registrars. Go to http://www.internic.net
for detailed information.

Domain Name: BLOGSPOT.COM
Registrar: MARKMONITOR INC.
Whois Server: whois.markmonitor.com
Referral URL: http://www.markmonitor.com
Name Server: ns1.google.com
Name Server: ns2.google.com
Name Server: ns3.google.com
Name Server: ns4.google.com
Status: clientDeleteProhibited
Status: clientTransferProhibited
Status: clientUpdateProhibited
Status: serverDeleteProhibited
Status: serverTransferProhibited
Status: serverUpdateProhibited
Updated Date: 29-jun-2013
Creation Date: 31-jul-2000
Expiration Date: 31-jul-2014

>>> Last update of whois database: Tue, 27 May 2014 17:31:23 UTC 

Site Seo

Tag :
H1 H2 H3 H4 H5
1 6 5 0 0
Image : You have 24 images on this website.
Frame : No
Flash : You have No flash on this website.
Size : 116,487 characters
Meta Description : No
Meta Keyword : No