ictu.edu.vn

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên

English Tìm kiếm... Trang chủ Giới thiệu Tổng quan Lịch sử hình thành Thư ngỏ của Hiệu trưởng Sứ mạng và chiến lược Thành tích, giải thưởng Bài hát truyền thống Biểu tượng trường Cơ cấu tổ chức Sơ đồ tổ chức Ban Giám hiệu nhà trường Các khoa, ...

Updated 208 days, 17 hours, 22 minutes Ago Update

Domain Traffic Graph

Daily Rank

Daily Rank ictu.edu.vn

Daily PageViews

Daily PageViews ictu.edu.vn

Unique Visitors

Unique Visitors ictu.edu.vn

Magestic Backlinks

Magestic Backlinks aro-schatzkammer.de

Site info

Domain: ictu.edu.vn
Length : 4 characters
sitesview: View ictu.edu.vn in sitesview
Keywords: cntt&tt | cntt | tt | truyền thông | công nghệ thông tin và truyền thông | khoa công nghệ thông tin | trung tâm phát triển phần mềm | ttptpm | công nghệ | cong nghe | cong nghe thong tin va truyen thong |
Length : 182 characters
Number : 11 keywords
Estimate Visitor per Day: 0 - 0
Speed site: 2.994 Seconds
Charset: utf-8
WOT: 89

Site contact info

Google Analytic UA-49453523

Site Technical info

Programming Language : PHP/5.3.28
Web server : nginx/1.4.5
Javascript library : jquery |
IP Address : 203.113.135.200
More detail whois ictu.edu.vn

Results for ictu.edu.vn:

ictu.edu.vn domain is not supported

Site Seo

Tag :
H1 H2 H3 H4 H5
0 0 3 6 0
Image : You have 59 images on this website.
Frame : No
Flash : You have No flash on this website.
Size : 109,347 characters
Meta Description : No
Meta Keyword : Yes